Έργα

Ενότητα: Υδάτινο στοιχείο

La lumiere des choses

Photica Cardoulis exerce depuis de nombreuses annees son regard, transsubstantiant, exprimant sur ses surfaces figuratives, des observations et des experiences, des souvenirs et des sensations, provenant des parcours de la lumiere sur les paysages d'un de ses territoires psychiques.

Ses couleurs, terrestres et souvent atmospheriques, imposent par des symboles et des allegories une realite intuitive. Le connu se transforme en etrange et le familier en evenement inattendu, visant a sensibiliser l'esprit et l'imagination du spectateur, afin qu'il detecte un monde derriere les apparences.

C'est sur l'element liquide que se concentre l'attention de l'artiste, qui represente des mers, des lacs ou encore le courant d'un fleuve, au sein d'une nature qui se refond selon les heures de la journee et les saisons. L'eau dans les ?uvres de Photica Cardoulis se refere a la fluidite elle-meme et aux changements des impressions, ainsi qu'aux leviers de l'inconscient. La lumiere modele les volumes (branches des arbres, feuillages, vegetation), souligne la purete ou la tangibilite des formes, tandis que dans d'autres ?uvres de la meme unite, la peintre exploite les reflets et les diffractions, mettant au premier plan pour le spectateur les influences et les diverses differenciations de cette lumiere, qui souligne les gradations de couleur ou les oppositions.

L' "ecriture" de Photica Cardoulis est postimpressionniste formulee par des confrontations symbiotiques entre les couleurs chaudes et froides, tandis qu'a certains endroits des ?uvres, le coup de pinceau apparait plus expressionniste et libere. Et ce, parce que tout realisme se distinguant dans sa peinture representative est combine a l'abstraction, afin de le transformer en elegie poetique de l'ephemere, la vie et le mouvement (dans les ondulations, mais aussi les nuages) refletant des verites plus profondes, qu'on contemple comme des soupcons de realisme plutot que des certitudes.

Athena Schina

Τα ζωγραφικά έργα που βρίσκονται σε αυτήν την ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της κ. Φωτίκας Καρδούλη. Απαγορεύεται η αντιγραφή η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση των εν λόγω έργων αν δεν προηγηθεί η συγκατάθεσή της.

www.fotikakardouli.gr