Αφίσες

Αφίσα - έμβλημα στο παγκόσμιο συνέδριο του Ο.Η.Ε που έγινε στη Μαλαισία για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2001

ΑΦΙΣΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ στο παγκόσμιο συνέδριο του Ο.Η.Ε που έγινε στη Μαλαισία για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2001

 

 

 

 

 

 

 

    

ΑΦΙΣΑ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΗΜΗ