Ευάγγελος Μουτσόπουλος - Ακαδημαϊκός - Φιλόσοφος - Κριτικός - Ιστορικός Τέχνης (2008)

Μια φωτοχυσία πλαισιώνει τα ζωντανά χρώματα που λες κι αναβλύζουν από τα εσώτερα μιας συνειδήσεως δονούμενης από έρωτα προς την φύση. Σ' εκείνης την ομορφιάν ανταποκρίνεται με πληρότητα. Το αδρό σχέδιο στηρίζει δυναμικά τις αποχρώσεις που συνδυάζουν θερμές και ψυχρές τονικότητες σε συνδυασμούς αντιστικτικούς περίτεχνους.

Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός - Φιλόσοφος-Κριτικός-Ιστορικός Τέχνης.

Η ζωγράφος Φωτίκα Καρδούλη δεν παύει να μας εντυπωσιάζει. Οι πίνακες της είναι ζωντανές απεικονίσεις της πραγματικότητος, συνδυασμένες με εντυπωσιακές, φαντασιακές θεωρήσεις. Τα χρώματά της συγκινούν, με τις θερμές τους ανταύγειες. Ο θεωρός των, συγκινείται στοχαστικά.

Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός - Φιλόσοφος-Κριτικός-Ιστορικός Τέχνης.